بیمارستان قلب تهران

صفحه اصلی / بیمارستان قلب تهران

First slide

بیمارستان قلب تهران

راهکارهای  پن ساز در  پروژه های بیمارستانی و درمانی دردوبخش می باشد:

۱- نوسازی و تعویض

بیمارستان ها و مراکز درمانی  برای نوسازی و تعویض درب و پنجره ها با توجه به حساسیت های پزَشکی و درمانی نیاز به سرعت عمل داشته تا مزاحمتی برای بیماران بوجود نیایدپن ساز با روش های خاص و ضربتی درب و پنجره  بسیاری از بیمارستان هارا با  استفاده از مواد مناسب و بدون بو با موفقیت انجام داده و در این زمینه صاحب سبک می باشد.

۲-بیمارستان های در حال ساخت:

در این گونه پروژه ها شرکت پن ساز با محاسبات کامل،پوسته بیرونی و نما پنجره های ایمن کاملاعایق و مقاوم در برابر زلزله، شکسته شدن شیشه و خطرسقوط انسان بصورت مجموع کامل از پوسته های پیش ساخته، دود بند و آتش بند ، زیر سازی، پنجره ماشین، شیشه، نصب، اجرای دیوار  داخلی زیر پنجره با استفاده از پنل گچی بسیار سریع و آسان  اقتصادی اجرا می نماید.

مشخصات پروژه

  • نام مشتری: بیمارستان قلب تهران
  • مکان پروژه: تهران - خیابان ولیعصر نبش نیایش
  • مساحت پروژه:
  • تاریخ اجرا: از 10 آذر 1398 الی 25 خرداد 1400