قوس های ویترینی

صفحه اصلی / قوس های ویترینی

First slide
در ساخت پنجره های upvc می توان از مدل های منحنی شکل، زاویه دار و اکثر طرح های قابل اجرا استفاده کرد. همچنین در طرح های ساده و با استفاده از یراقهای مختلف، تقریبا هرگونه درخواست قابل اجرا می باشد.

قوس های ویترینی

تنوع در ساخت پنجره

در ساخت پنجره های upvc  می توان از مدل های منحنی شکل، زاویه دار و اکثر طرح های قابل اجرا استفاده کرد. همچنین در طرح های ساده و با استفاده از یراقهای مختلف، تقریبا هرگونه درخواست قابل اجرا می باشد.به عنوان مثال

  • پنجره های تک حالت بازشو
  • دو حالت بازشو
  • کشویی
  •  کلنگی
  • ثابت
  • پارتیشن

و بسیاری دیگر از حالات رایج پنجره توسط این شرکت قابل ساخت می باشد.

برای قوس های ویترینی بهتر است از روش چندضلعی استفاده شود.

در این روش قوس مورد نظر به اضلاع مساوی تقسیم شده و از به هم پیوستن این اضلاع، قوس مورد نظر به وجود می آید.

پنجره های منحنی شکل

در این روش ابتدا با روش های هندسی دقیق قوس پنجره مورد نظر محاسبه شده و میز خم طبق اندازه های محاسبه شده تنظیم و سپس پروفیل بعد از قرار گرفتن در کوره مخصوص فرم دهی می شود.

مشخصات

پنجره های تک حالت بازشو

 دو حالت بازشو

 کشویی

 کلنگی

 ثابت

پارتیشن

گواهینامه ها